Install etablerar nytt kontor i Umeå

Install öppnar kontor i Luleå

Det nya bolaget Install Fiber AB ska satsa på den växande marknaden som utbyggnaden av fibernät för bredband innebär. Här kan man med synergier med sin Piteå-verksamhet erbjuda helhetslösningar med projektering, utbyggnad av kommunikationsnät och installationer.
– Det finns mycket marknad här med den stora utbyggnaden av fibernätet som är beslutad och det ökande behovet av kommunikationer, säger Jan Fransson, ägare och vd för Install.

Install Nordic i Piteå är ett elinstallationsföretag som nu kompletteras med ett företag specialiserat på fibernät.
– Vi har hela kedjan från ax till limpa när det gäller utbyggnad av fibernät. Vi räknar på fler stora uppdrag just nu och räknar med att växa i Piteå också, säger Jan Fransson.

Det nya bolaget rekryterar personal och i augusti ska man vara cirka 10 personer. Då har det inte gått mer än ett år sedan moderbolaget bildades i Piteå. Där arbetar nu 32 anställda.
HK Fiberteknik hade vid samgåendet i maj två anställda.

Scroll to Top